Harmonogram výcviku

Cvičíme každú sobotu od 7:30 za každého počasia. 

Individuálne hodiny je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky s výcvikármi kynologického klubu. 

Výcvikový kurz - Ako vycvičiť psa

7:30-9:00 hod.


Športová kynológia

8:00-10:00 hod.


Mierne pokročilí a pokročilí

Skupina mierne pokročilí a pokročilí od januára 2024 trénuje každú sobotu

9:00 - 10:00 hod.

Mierne pokročilí a pokročilí

6.7.2024

Poslušnosť

3.8.2024

Socializácia

Zdravie psa 

7.9.2024

Poslušnosť

13.7.2024

Poslušnosť

Zdravie psa

10.8.2024

Poslušnosť


14.9.2024

Poslušnosť

Zdravie psa

20.7.2024

Socializácia

17.8.2024

Socializácia

21.9.2024

Socializácia

27.7.2024

Poslušnosť

24.8.2024

Socializácia

28.9.2024

Socializácia

31.8.2024

Poslušnosť