Informácie o nás

Kynologický klub J. Stolárika sa zameriava na výcvik psov všetkých plemien a na prípravu psov na bežné životné situácie. Medzi ďalšie aktivity nášho zduženia patrí športová kynológia, organizovanie skúšok, ale aj osvetová činnosť. Klub pravidelne usporadúva ukážky pre verejnosť a školy s cieľom priblížiť ľuďom kynológiu a výnimočnosť psov. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti sú tiež rôzne spoločenské akcie ako varenie gulášu, kapustnice, opekanie, klubový deň či letné kino na cvičáku.

Výcvik v našom klube prebieha pod vedením vyškolených výcvikárov vo viacerých skupinách s rôznym stupňom pokročilosti a zameraním. Noví záujemcovia o výcvik začínajú kurzom pre začiatočníkov, ktorý trvá 2 mesiace. Po absolvovaní kurzu sa môžu zdokonaľovať v skupine pokročilých, a v prípade záujmu sa môžu pripravovať na skúšky v ďalších skupinách.

 

HISTÓRIA NÁŠHO KLUBU

Počiatky nášho klubu a zároveň organizovanej kynológie v Modre siahajú do konca 70-tych rokov minulého storočia. Okolo roku 1979 začali psovodi z Modry, ktorí boli dovtedy združení v organizácii Zväzarm Šenkvice cvičiť aj v areály Vzorodevu v Modre – Harmónii. Výcvik v Harmónii prebiehal pod dohľadom výcvikárov Pavla Vavríka a Jána Stolárika. Ďalšími členmi boli Bohuš Brunovský, Ján Škultéty ai.  Raz ročne sa tu pravidelne usporadúvali skúšky podľa NSP, a taktiež sa robili ukážky pre deti. Z tohto obdobia sa zachovalo aj niekoľko fotografií. Koncom roku 1985 sa cvičák presťahoval na povolenie p. Piršela, riaditeľa vinárskej školy v Modre,  do areálu vinárskej školy. Aj tu sa pokračovalo v usporadúvaní skúšok a ukážok napríklad na Vinobraní v Modre v rámci alegorického sprievodu. V roku 1990 sa psovodi museli z areálu školy vysťahovať a cvičili na viacerých miestach v Pezinku (areál hasičov, neskôr motokárová dráha) a na niekoľko mesiacov v roku 1992 na futbalovom ihrisku v Modre.  Od roku 1993 so súhlasom p. Rieckej našiel cvičák na dlhé roky svoje miesto na lúke za modranskými hradbami neďaleko vinárskej školy. Cvičák prebiehal vždy v sobotu ráno a pravidelne ho navštevovalo  spočiatku okolo 10, neskôr aj 20 psovodov. Vedúci výcviku bol v tom období Ján Stolárik, výcvikármi boli tiež Pavol Vavrík a Bohuš Brunovský. Ako figuranti pôsobili Pavol Vavrík, Bohuš Brunovský, Marek Vrabček a Braňo Bartoš.  Psovodi boli najmä z Modry, Šenkvíc a okolia. Z plemien boli najčastejšie zastúpení nemecký ovčiaci a dobremani. Popri výcviku vznikla tiež tradícia organizovať aj spoločenské akcie ako napríklad varenie gulášu, kapustnice či opekačky pri ktorých sa členovia a ich rodinný príslušníci hojne stretávali.

    Oficiálnu podobu dostal cvičák 17.9.2004, kedy vzniklo občianske združenie Kynologický klub J. Stolárika Modra. V tom období  prišli do klubu aj nové posily do rád výcvikárov a figurantov. Od roku 2007 funguje v klube skupina, ktorá sa venuje športovej kynológii. V roku 2009 usporiadal klub svoje prvé skúšky podľa Národného skúšobného poriadku, od tohto roku pravidelne usporadúva skúšky podľa Národného a Medzinárodného skúšobného poriadku .

 

JÁN STOLÁRIK

Ján Stolárik

*20.6.1954 v Modre

†18.10.2012 v Modre

Detstvo prežil v Modre, kde navštevoval základnú školu. Do učňovskej školy chodil v Pezinku.

Už od detstva miloval psov. V 1. triede na otázku učiteľky, čím by chcel byť?, odpovedal že by chcel byť psom. Jeho prvý pes Valdo s ním chodieval do školy a Jano ho s radosťou kŕmil rôznymi mäsovými dobrotami, ktoré jeho mama kúpila pre rodinu. Jeho ďalším psom bola fenka Strelka, ktorá sa dožila 20 rokov.

Po základnej vojenskej službe v Jinciach sa začal venovať kynológii s nemeckými ovčiakmi. Jeho prvý služobný pes bola sučka Cila Čanik CS s ktorou zložil skúšky SVV 2. Ďalší pes bol NO Azor a neskôr mal  sučku  Mira z Janálovho Dvora CS, s ktorými taktiež zložil skúšky z výkonu.

Od roku 1995 sa venoval chovu stredoázijských ovčiakov. Prvá bola fenka Kely, neskôr Frida a Cila.

Popri výcviku sa na cvičáku pravidelne konali aj spoločenské akcie ako varenie guláču, či kapustnice, pri  ktorých sa Jano dostal k svojej druhej vášni – k vareniu. Prvý krát sa zúčastnil súťaže vo varení kapustnice v roku 2008, kedy sa s družstvom Kynologického klubu J. Stolárika umiestnili na 5. mieste. V roku 2009 sa umiestnili na 3. mieste. 2010....V roku 2011 vyhral Gastrofestival v Komoči – súťaž vo varení gulášu v konkurencii 250 súťažiacich.

Od roku 2008 do roku 2012 na Modranskom Vinobraní stvárňoval boha vína Bakchusa.

V roku 2010 sa začal venovať divadlu v občianskom združení Modranské kráľovské divadlo. S hrou „Pán poslanec“,  v ktorej stvárnil hlavnú rolu, vystupovali v Svätom Jure,  Pezinku, Modre, Kráľovej, Budmericiach. S divadelníkmi robili tiež vystúpenia  pri príležitosti pochovávania basy na fašiangy a iné.