Členské poplatky

Členský poplatok za rok 2024 je potrebné uhradiť do 29. februára 2024. Sumu bankovým prevodom na účet klubu, prípadne po dohode v hotovosti na cvičisku.

Riadny členský (ročný) poplatok: 50 €

Študenti, dôchodcovia a mládež do 18 rokov: 25 €

Výcvikový kurz základnej poslušnosti: 70 €


Pokyny pre bankový prevod:

IBAN: SK210900 0000 0001 8256 7496

Swif kód: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko a službu (členské príp. výcvikový kurz) a kalendárny rok 2024

Potvrdenie o zaplatení je potrebné priniesť na cvičák, prípadne poslať portvdenie o zaplatení na kkmodra@gmail.com. Ďakujeme


Spolu s poplatkom je potrebné vyplniť a podpísať prihlášku do kynologického klubu. Naskenovanú ju môžete odoslať na náš mail kkmodra@gmail.com, prípadne priniesť osobne na cvičisko. Platí aj pre členov, ktorí si členstvo len predlžujú.