Členské poplatky

Členský poplatok za rok 2023 je potrebné uhradiť do 28. februára 2023. Sumu bankovým prevodom na účet klubu, prípadne po dohode v hotovosti na cvičisku.

 

Riadny členský (ročný) poplatok

50 €

Študenti, dôchodcovia a mládež do 18 rokov:

25 €

Výcvikový kurz základnej poslušnosti:

70 €

Pokyny pre bankový prevod:

IBAN: SK210900 0000 0001 8256 7496

Swif kód: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno a službu (členské príp. výcvikový kurz) a kalendárny rok 2023

Potvrdenie o zaplatení je potrebné priniesť na cvičák, prípadne poslať portvdenie o zaplatení na kkmodra@gmail.com. Ďakujeme