Členské poplatky

Členský poplatok za rok 2022 je potrebné uhradiť do 31. januára 2022. Sumu bankovým prevodom na účet klubu, prípadne po dohode v hotovosti na cvičisku.

 

Riadny členský (ročný) poplatok (noví členovia):

50 €*

Predĺženie členstva 

40 €*

Poplatok za neskoré uhradenie členského príspevku** 10 €

Študenti, dôchodcovia a mládež do 18 rokov:

20 €*

Výcvikový kurz základnej poslušnosti:

70 €

Pokyny pre bankový prevod:

IBAN: SK210900 0000 0001 8256 7496

Swif kód: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno a službu (členské príp. výcvikový kurz)

Potvrdenie o zaplatení je potrebné priniesť na cvičák, prípadne poslať portvdenie o zaplatení na kkmodra@gmail.com. Ďakujeme

 

POZNÁMKA:

* výška poplatku sa vzťahuje na jedného psa. Pokiaľ má člen klubu viac psov, s ktorými navštevuje Kynologický klub J. Stolárika Modra, platí za každého psa. Za druhého a každého ďalšieho psa člen klubu platí polovičnú sumu.

Dospelí:    1pes = 40€, 2. pes a ďalší = 20€

Študenti a dôchodcovia: 1 pes = 20€, 2. pes a ďalší = 10€


** Nový člen má povinnosť zaplatiť pri prvej návšteve cvičiska/prvom tréningu na cvičisku. Pri nedodržaní týchto lehôt sa členské navyšuje o 10 €.