Informačný dotazník

Pre zlepšenie kvality výcviku na našom cvičisku si vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý nám lepšie pomôže pochopiť vaše potreby.

Dotazníky vyhodnotíme na konci februára, keď sa uzavrie zoznam členov a na členskej schôdzi, ktorá by sa mala uskutočniť v polovici marca s vami radi prediskutujeme smerovanie výcviku na našom cvičisku.

Dotazník je anonymný, budeme radi ak budete pri vyplňovaní úprimní ku nám aj k sebe :-)

Pre všetkých členov na rok 2024 je dotazník povinný


ĎAKUJEME