Kontakt

KDE NÁS NÁJDETE:

cvičisko sa nachádza približne 500m po poľnej ceste za Výskumným ústavom liečiv v Modre.

Kynologický klub J. Stolárika MODRA

Korešpondenčná adresa:

Lúčna 13, 900 01 Modra 

IČO: 30851530


IBAN: SK2109000000000182567496

SWIFT kód: GIBASKBX

+421 902 135 690

kkmodra@gmail.com

Predseda klubu:

Veronika Vallová

0902135690

Výcvikoví inštruktori:

Martin Valla: 0910 954 241

Katarína Hýllová 0903 723 696

Michaela Ivicová 0915 741 562

Veronika Vallová: 0902 135 690