Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Kynologický klub J. Stolárika MODRA
Lúčna 13
900 01 Modra

 

e-mail: kkmodra@gmail.com

 

Predseda klubu:

Veronika Vallová

0902135690

 

Výcvikoví inštruktori:

Martin Valla: 0910 954 241

Katarína Hýllová 0903 723 696

Veronika Vallová: 0902 135 690

Figurant: Jakub Šurmánek 0902 454 703

 

 

IČO: 30851530
IBAN: SK2109000000000182567496

SWIFT kód: GIBASKBX

 

KEDY CVIČÍME:

cvičíme každú sobotu od 8:00 za každého počasia, individuálne hodiny je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky s výcvikármi kynologického klubu.

 

KDE NÁS NÁJDETE:

cvičisko sa nachádza približne 500m po poľnej ceste za Výskumným ústavom liečiv v Modre.