V našom klube sa zameriavame na výcvik psov všetkých plemien a ich prípravu na bežné životné situácie. Ďalšou aktivitou, ktorej sa venujeme je športová kynológia vrátane prípravy psov na skúšky a súťaže. Takiež pomáhame naprávať problémové správanie psov a skvalitňovať spolužitie človeka a psa.

Ak máte záujem zlepšiť spolužitie so svojim psíkom, radi Vám pomôžeme a privítame na našom cvičisku. Vítaný je naozaj každý, kto má chuť naučiť sa ako cvičiť a vychovávať svojho psa.

Cvičíme každú sobotu od 8:00 za každého počasia.

 

Členské poplatky 2021

Milí členovia klubu, s ohľadom na aktuálnu situáciu a vládne opatrenia nevieme predpokladať, kedy budeme môcť obnoviť výcvik v našom klube. Z toho dôvodu sa výkonný výbor rozhodol, že poplatok za členstvo nie je potrebné uhradiť do konca januára 2021, poplatok za neskoré uhradenie členského (10,- €) sa v roku 2021 nebude uplatňovať vôbec. Nie je vylúčené, že v roku 2021 dôjde k zníženiu členského poplatku, preto nie je nutné zatiaľ uhrádzať členské.

V prípade zníženia členského príspevku bude členom, ktorí už poplatok uhradili, vrátený rozdiel po oznámení výšky členského príspevku. O úprave členského príspevku bude rozhodnuté až keď budeme vedieť termín otvorenia výcviku pre všetky výcvikové skupiny. 

Ďakujeme za pochopenie. KKJSM

 

 
Prerušenie výcviku
 
Milí členovia,
na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR od 17.10.2020 nebude prebiehať výcvik na cvičisku kynologického klubu až do odvolania.
O opätovnom začatí výcviku Vás budeme informovať prostredníctvom e mailu a FB kynologického klubu.
 
Ďakujeme za pochopenie.
Výcvikári KKJSM

 Kontakt

Kynologický klub J. Stolárika Modra

0904944558