V našom klube sa zameriavame na výcvik psov všetkých plemien a ich prípravu na bežné životné situácie. Ďalšou aktivitou, ktorej sa venujeme je športová kynológia vrátane prípravy psov na skúšky a súťaže. Takiež pomáhame naprávať problémové správanie psov a skvalitňovať spolužitie človeka a psa.

Ak máte záujem zlepšiť spolužitie so svojim psíkom, radi Vám pomôžeme a privítame na našom cvičisku. Vítaný je naozaj každý, kto má chuť naučiť sa ako cvičiť a vychovávať svojho psa.

Cvičíme každú sobotu od 8:00 za každého počasia.

Milí členovia klubu, s ohľadom na vládne opatrenia sa od 27. novembra 2021 výcvik všetkých skupín, vrátane kurzu základnej poslušnosti, prerušuje na najbližších 14 dní. 

V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie

Termíny výcviku:

Skupina mierne pokročilí (absolventi výcvikového kurzu a noví členovia v roku 2021):

6. november  - 9:00 hod.

20. november - 9:00 hod.

4. december - 9:00 hod. - ZRUŠENÝ

18. december - 9:00 hod.

 

Skupina pokročilý: 

13. november - 9:00 hod.

27. november  - 9:00 hod. - ZRUŠENÝ

11.  december - 9:00 hod.

 

Členské poplatky

Milí členovia a záujemcovia o členstvo na rok 2021 Kynologického klubu J. Stolárika, dňa 12.06.2021 sa uskutočnila výročná členská schôdza. Uvedenou členskou schôdzou bola znížená výška členského príspevku na rok 2021 na výšku 20,- EUR a v prípade detí, študentov a dôchodcov 10,- EUR. Uvedené bolo navrhnuté výkonným výborom ako kompenzácia, že cvičák v roku 2020 a 2021 nemohol z dôvodu vládnych opatrení fungovať tak, ako po minulé roky. 

 
V prípade, že ste už členský poplatok uhradili, prosím považujte tento email za bezpredmetný. V prípade, že nemáte záujem o členstvo v roku 2021, taktiež prosím považujte tento email za bezpredmetný. V prípade, že ste členský príspevok na rok 2021 uhradili ešte v januári 2021, rozdiel Vám v najbližších dňoch vrátime.  
 
V prípade, že chcete byť členmi aj na rok 2021, je potrebné členské uhradiť do 31.08.2021.
 
Ďakujeme.
 
 

Údaje k platbe

 Kontakt

Kynologický klub J. Stolárika Modra

0904944558