Memoriál Jána Stolárika 2019

 

Kynologický klub J. Stolárika Modra Vás pozýva na 6. ročník preteku Memoriál Jána Stolárika, ktorý sa uskutoční 18. Mája 2019 v Modre. Pretek bez zadania skúšky je určený pre nadšencov kynológie, ktorí si chcú zasúťažiť a nazbierať skúsenosti. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách a to ZM (bez stôp) a SOP. Obe kategórie preveria u psíkov základnú ovládateľnosť a u psovoda znalosti z oblasti kynológie.

Organizovaním tejto súťaže chceme zvýšiť ovládateľnosť psov v mestách a obciach a prispieť tak k lepšiemu spolužitiu psov a ľudí. 

 

Súťažné katerógie:

ZM (bez stôp) 

 BH-SK

 

Kategória SOP

Neoficiálny pretek. Po úspešnom absolvovaní a splnení bodového limitu, pretekár obdrží certifikát o absolvovaní skúšky.

SOP 2019.pdf (844727)

 

Kategória ZM (bez stôp) - podľa Národného skúšobného poriadku

Pretek bez zadania skúšky. Súťaží sa v dvoch disciplínach - poslušnosť a obrana

narodny_skusobny_poriadok.pdf (580,4 kB)

 

Prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení vecnou cenou.

 

Miesto: 

cvičisko Kynologického klubu J. Stolárika Modra

Súradnice: 48.340608, 17.319285

https://goo.gl/maps/xxJ6uscsxUu

 

Organizačné zabezpečenie

Koordinátor:

Veronika Vallová

mob.: + 421 902 135 690

e-mail: kkmodra@gmail.com

 

Rastislav Takáč

mob.: + 421 904 944 558

e-mail: kkmodra@gmail.com

 

Rozhodcovia:

SOP - Katarína Hýllová, Juraj Sokol

ZM - Marta Majtasová

 

Všeobecné informácie

Štartovný poplatok: 15 EUR

 

Údaje pre úhradu:

Názov klienta banky

Kynologický klub. J. Stolárika Modra

Účet v tvare IBAN

SK2109000000000182567496

SWIFT / BIC

GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť

Meno a Priezvisko štartujúceho pretekára

 

Prihláška na pretek:

prihláška na pretek 2019.docx (16571)

 

Prihlášky posielajte na mail: kkmodra@gmail.com

Uzávierka:  13.5.2019

 

Každý pretekár musí predložiť tieto dokumenty

1. Pet pass alebo vakcinačnú knižku s platnými očkovaniami (vrátane očkonania proti  besnote)

2. Preukaz pôvodu psa (pri psoch s PP)

 

Súťažiacej dvojici nebude umožnená účasť v prípade chýbajúceho ktoréhokoľvek dokladu z uvedeného zoznamu.

 

Veterinárne podmienky:

Psi musia mať platný očkovací preukaz, v ktorom je potvrdené, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, hepatitíde a parvoviróze minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred akciou. 

Hárave feny sa pretekov môžu zúčastniť. Súťažia ako posledné po odpretekaní všetkých súťažiacich dvojíc. Pre háravé feny bude vyhradené miesto pre venčenie a pohyb.

 

Ochrana zvierat:

Počas trvania pretekov (vrátane tréningov) je zakázané používať elektrické obojky, ostnaté obojky, škrtiace obojky, resp. podobné výcvikové pomôcky.

Ak sú psy v autách, alebo v prívesných vozíkoch, majiteľ im musí zabezpečiť dostatočný prísun čerstvej vody a vzduchu.