Dôležité informácie, ktoré sa oplatia preštudovať

 

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry

25.12.2014 21:58
MESTO MODRA Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o niektorých podmienkach držania psov Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 3, § 4, § 5 a § 6 zákona NR SR č....
Celý článok

Zákon o držaní psov

25.12.2014 21:57
Predpis č. 282/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (aktualizované 23.12.2012) Aktuálne znenie 282 ZÁKON zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Národná rada Slovenskej republiky sa...
Celý článok

Zákon o ochrane zvierat

25.12.2014 21:55
Predpis č. 123/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre...
Celý článok

Požiadavky na premiestňovanie psov v rámci EU

25.12.2014 21:55
Podmienky premiestňovania spoločenských zvierat od 1. januára 2012   Premiestňovanie je možné zo všetkých krajín v maximálnom počte 5 kusov a bude sa pri tom vyžadovať:   V rámci krajín EÚ BE Belgicko | BG Bulharsko | CY Cyprus | CZ Česko | DK Dánsko | EE Estónsko | FI Fínsko | FR...
Celý článok