Naše kynologické cvičisko

V roku 2009 poskytlo mesto Modra nášmu kynologickému klubu do prenájmu pozemok. Po dlhom období prác a množstve brigád sme nové cvičisko slávnostne otvorili 9. októbra 2010.

Naše kynologické cvičisko sa nachádza medzi Modrou a časťou Kráľová pri výskumnom ústave liečiv Modra v oblasti Grefty. Vybudovanie cvičiska sa nám podarilo aj vďaka členom nášho klubu, ktorí sa na prácach výraznou mierou podieľali. Za všetko ich úsilie a pomoc im patrí veľká vďaka.

Od otvorenia cvičiska areál neustále zveľaďujeme a okrem iného sme pridali osvetlenie, viacero prekážok, odkladacie koterce, zavlažovanie, posedenie k ohnisku, zrekonštruovali sme interiér unimobuniek a pracujeme na príjazdovej ceste.

Viac fotiek z budovania cvičiska si môžete pozrieť tu...

Otvorenie cvičiska 9.10.2010