Výročná členská chôdza

07.11.2011 11:59

Kynologický klub J. Stolárika Modra pozýva všetkých členov klubu na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. decembra 2011 o 17:00 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre v zasadačke na 1. poschodí. Programom schôdze budú voľby do orgánov klubu, zhodnotenie činnosti klubu za uplynulý rok 2011 a plány a návrhy na činnosť klubu v nasledujúcom roku 2012. Tešíme sa na hojnú účasť :-)