VÝCVIKOVÝ KURZ

20.09.2010 17:54

Nový výcvikový kurz otvárame 2. októbra 2010 o 08:00 na starom cvičáku. Tešíme sana Vás!