Výcvikový kurz základnej poslušnosti MÁJ 2015

08.04.2015 19:04

V sobotu 2. mája 2015 otvárame dvojmesačný kurz základnej poslušnosti. Začíname od 08:00 na kynologickom cvičisku približne 500 m za Výskumným ústavom liečiv Modra. Prihlásiť sa môže každý, kto má psíka staršieho ako 3 mesiace. Tešíme sa na Vás!