SKÚŠKY ZM A SVV

06.09.2010 20:32

V sobotu 11. septembra 2010 sa konajú skúšky ZM (Základné minimum) a SVV1 (skúška všestranného výcviku) podľa národného skúšobného poriadku. Psovodi so svojimi psami absolvujú 3 disciplíny. Stopy, poslušnosť a obrany. Stopy sa začínajú ráno o 8:00 na Dubovej pri športovom letisku. Ostatné dve disciplíny sa konajú na cvičáku v Modre za hradbami približne o 9:30. Vzhľadom na túto skutočnosť sa sobotnajší cvičák ruší, ale ako diváci sú vítaní všetci čo majú o kynológiu aspoň trochu záujem :-)