OKTÓBER 2017 - Skúšky všestranného výcviku SVV

03.02.2017 12:50

08.10.2017 sa na kynologickom cvičisku J. Stolárika uskutočnia skúšky podľa Národného skúšobného poriadku.