Skúšky SVV, BH-SK

13.03.2015 19:09

Dňa 29.3.2014 v nedeľu sa budú na cvičáku konať skúšky podľa národného súšobného poriadku.