Skúšky SOP

03.04.2013 08:51

V sobotu 27.4.2013 sa budú konať na kynologickom cvičisku J. Stolárika skúšky ovladateľnosti psa SOP. Skúška preverí základnú ovladateľnosť psa a vedomosti psovodov. Rozhodcom bude Milan Kadlecaj. Pozvaní sú všetci, ktorí by mali záujem skúšku absolvovať, ale i diváci a všetci naši členovia. Určite sa bude na čo pozerať. Niektorí naši členovia sa už poctivo pripravujú :-) Termíny tréningov na skúšku SOP sú vždy vopred zverejnené na našej diskusii.