Skúšky IPO

07.05.2014 14:34

V nedeľu 11.5.2014 sa uskutočnia na cvičisku skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.