Pozor zmena !!!

13.08.2011 17:50

Od 3. septembra 2011 sa z organizačných dôvodov uskutoční zmena výcvikových časov pre pracovné skupiny Všeobecný výcvik a Športová skupina. Táto zmena platí od 3. septembra do odvolania, každú sobotu.

Harmonogram výcviku:

08:00 Kurz základnej poslušnosti,

08:00 Športová skupina (príprava na skúšky),

09:00 Pokročilí,

09:00 Všeobecný výcvik,

10:00 Obrany