Požiadavky na premiestňovanie psov v rámci EU

25.12.2014 21:55

Podmienky premiestňovania spoločenských zvierat od 1. januára 2012

 

Premiestňovanie je možné zo všetkých krajín v maximálnom počte 5 kusov a bude sa pri tom vyžadovať:

 

V rámci krajín EÚ

BE Belgicko | BG Bulharsko | CY Cyprus | CZ Česko | DK Dánsko | EE Estónsko | FI Fínsko | FR Francúzsko | GR Grécko | NL Holandsko | IE Írsko | LT Litva | LV Lotyšsko | LU Luxembursko | HU Maďarsko | MT Malta | DE Nemecko | PL Poľsko | PT Portugalsko | AT Rakúsko | RO Rumunsko | SK Slovensko | SI Slovinsko | UK Spojené kráľovstvo | ES Španielsko | SE Švédsko | IT Taliansko

 

V rámci krajín uvedených na zozname v časti B a C prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nečlenské štáty a zámorské územia členských štátov, z ktorých zvieratá budú sprevádzané pasom:

Azorské ostrovy a ostrovy Madeira | Ceuta a Mellila |Kanárske ostrovy | Baleáry | FO Faerské ostrovy | GF Francúzska Guyana | GI Gibraltár | GL Grónsko | GP Guadeloupe | CH Švajčiarsko | LI Lichtenštajnsko | MQ Martinik | NO Nórsko | RE Réunion |
 

 Nečlenské štáty, z ktorých zvieratá budú sprevádzané zdravotným certifikátom uvedenom v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ alebo pasom:

AD Andorra | HR Chorvátsko | IS Island | MC Monako | SM San Maríno | VA Vatikánsky mestský štát |

 

 Nečlenské štáty, z ktorých zvieratá budú sprevádzané zdravotným certifikátom uvedenom v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ

AC ostrov Ascension | AE Spojené arabské emiráty | AG Antigua a Barbuda | AN Holandské Antily | AR Argentína | AU Austrália | AW Aruba | BA Bosna a Hercegovina | BB Barbados | BH Bahrajn | BM Bermudy | BY Bielorusko | CA Kanada | CL Čile | FJ Fidži | FK Falklandské ostrovy | HK Hongkong | JM Jamajka | JP Japonsko | KN Svätý Krištof a Nevis | KY Kajmanie ostrovy | LC Svätá Lucia | MS Montserrat | MU Maurícius | MX Mexiko | MY Malajzia | NC Nová Kaledónia | NZ Nový Zéland | PF Francúzska Polynézia | PM Saint Pierre a Miquelon | RU Ruská federácia | SG Singapur | SH Svätá Helena | TT Trinidad a Tobago | TW Taiwan | USA (vrátane GU Guamu) | VC Svätý Vincent a Grenadíny | VG Britské Panenské ostrovy | VU Vanuatu | WF Wallis a Futuna | YT Mayotte
 

 • Nezameniteľné označenie zvieraťa – transpondérom (mikročipom), uznáva sa aj čitateľné tetovanie dokazateľne vykonané do 3.júla 2011,
 • Pas alebo veterinárny certifikát uvedený v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ, kde bude úradným veterinárnym lekárom potvrdená
  1. platná vakcinácia proti besnote (platná je po 21 dňoch od vakcinácie)
  2. ošetrenie proti endoparazitom (Echinokokóze – len u psov) - pri ceste do Spojeného kráľovstva, Írska, Malty a Fínska v rozmedzí 120 - 24 hod. pred cestou
 • Členské štáty môžu povoliť premiestnenie psov, mačiek a fretiek, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nevakcinované, ak sú sprevádzané pasom a žili na mieste, kde sa narodili, od svojho narodenia bez toho, aby prišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii alebo sú sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú ešte závislé (pozri „Požiadavky niektorých členských štátov na vstup spoločenských zvierat“).

 

Pri premiestňovaní spoločenských zvierat do EÚ z krajín, ktoré vôbec nie sú uvedené na zozname nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 sa bude požadovať:
 • Nezameniteľné označenie zvieraťa – transpondérom (mikročipom) uznáva sa aj tetovanie dokázateľne vykonané do 3.júla 2011
 • Certifikát uvedený v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ, kde bude úradným veterinárnym lekárom potvrdená
  1. platná vakcinácia proti besnote
  2. titrácia neutralizačných protilátok zodpovedajúcej aspoň 0,5 IU/ml, ktorá bola vykonaná na vzorke odobratej oprávneným veterinárnym lekárom aspoň 30 dní po vakcinácii a tri mesiace pred premiestnením zvieraťa.
  3. ošetrenie proti endoparazitom – Echinokokóze, pri ceste do Spojeného kráľovstva, Írska, Malty a Fínska v rozmedzí 120 - 24 hod. pred cestou

 

Ďalšie informácie:

Na vycestovanie so svojím miláčikom do krajiny, ktorá nie je na zozname sa treba náležite pripraviť, pretože pri návrate sa bude od Vás požadovať splnenie všetkých požiadaviek, vrátane vyšetrenia na titer protilátok a trojmesačnej karantény. Tomu sa vyhnete, ak si necháte krv vyšetriť ešte pred vycestovaním z krajín EÚ a v pase budete mať potvrdenie od povereného veterinárneho lekára, že zviera bolo vyšetrené a má aspoň 0,5 IU/ml neutralizačných protilátok proti besnote.

 Vstup nevakcinovaných spoločenských zvierat psov a mačiek mladších ako tri mesiace z krajín, ktoré nie sú na zozname nie je možný. Treba si uvedomiť, že podmienky presunu spoločenských zvierat sa môžu rýchlo zmeniť a preto odporúčame pred cestou sa informovať na webových stránkach a na zastupiteľstvách alebo ambasádach krajín kam chcete vycestovať.

 Tieto podmienky platia pre počet zvierat 5 a menej.

Pri vyššom počte ako 5 platia iné podmienky (pozri „Podmienky dovozu psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek a fretiek“).