POĎAKOVANIE

05.04.2010 14:59

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým členom, ktorý sa zúčastnili brigády na našom novom cvičáku. Vďaka vám sme spravili veľa práce a mohli sme v nedeľu zasiať trávu, čo je veľký krok k úspešnému dokončeniu budúceho cvičiska. Vašu pomoc budeme ešte potrebovať pri dokončovacích prácach. O ďalších brigádach vás budeme informovať. EŠTE RAZ ĎAKUJEME. A nezabudnite, robíte to hlavne pre seba a svojich psov :-)