MÁJ 2017 - Memoriál Jána Stolárika pretek podľa SOP a BH-SK so zadaním skúšky

03.02.2017 12:42

27.05.2017 sa bude konať 4. ročník preteku Memoriál Jána Stolárika. Pretekať sa bude konať v dvoch kategóriách, podľa SOP - skúška ovládateľnosti psa a BH - SK - skúška všestranného výcviku so zadaním skúšky.