Medzinárodné skúšky IGP

03.03.2019 00:00

Dňa 14.04.2019 sa na našom cvičisku uskutočnia skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku