Kynologická ukážka na Deň detí na Kráľovej

02.06.2011 16:04

Dňa 5. júna 2011 sa bude konať na Kráľovej na bývalom futbalovom ihrisku Deň detí. V rámci programu svoju činnosť okrem iných predvedie aj náš klub. Kto by z našich členov mal záujem sa do programu ukážky zapojiť, prípadne môže predviesť niečo milé so svojím psíkom je vítaní. Program budeme cvičiť v sobotu 4.6 na cvičáku. Všetci ste srdečne vítaní nielen ako účinkujúci, ale i ako diváci.