Členská schôdza

04.11.2009 09:14

Pozvaný sú všetci členovia klubu. Témou schôdze bude pôsobenie a činnosť klubu v uplynulom roku 2009. Schôdza sa uskutoční 5. decembra 2009 v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre o 17stej hodine. Tešíme sa na vašu účasť.