DARUJTE 2%

29.01.2012 14:26

Darovaním 2% z vašich daní prispejete na rozvoj Kynologického klubu J. Stolárika Modra. Peniaze budú použité na zveľadenie kynologického cvičiska, vybudovanie prekážok a nákup výcvikových pomôcok. Okrem iného prispejete k osvetovej a vzdelávacej činnosti pre mládež a širokú verejnosť.

Ďakujeme