Členské príspevky na rok 2010

12.01.2010 16:47

Milí členovia, dovoľujeme si Vás upozorniť na obnovenie si členstva v Kynologickom klube J. Stolárika zaplatením členského príspevku na rok 2010. Najlepšie do konca tohto kalendárneho mesiaca. Keďže sa 23. januára cvičák ruší, najbližšie termíny sú 16. a 30. január. Za pochopenie ďakujeme