Členská schôdza

04.11.2010 06:56

Dňa 20. novembra 2010 o 17:00 v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre sa uskutoční členská schôdza. Hlavnými témami schôdze budú: zhodnotenie fungovania klubu v uplynulom roku 2010, členské príspevky a plán na rok 2011. Pozvaní a vítaní sú všetci členovia klubu.