BRIGÁDA NA NOVOM CVIČÁKU

09.07.2010 08:37

V sobotu 24. júla 2010 sa koná brigáda na novom cvičáku. Bude sa upravovať posledná časť pozemku, kde ešte nie je tráva. Budú sa zberať kamene a upravovať zem na zasiatie trávy. Budú sa natierať bránky, kosiť tráva a budú sa premiesťnovať niektoré prekážky. Takže sa zíde každá ruka a noha :-)

 

Pripomienka: Na členskej schôdzi v decembri 2009 bolo odhlasované, že každý člen Kynologického klubu Jána Stolárika by mal mať absolvované aspoň 2 brigády na cvičáku. Ak sa brigád nezúčastní (zo zdravotných alebo iných dôvodov) doplatí k členskému príspevku 14eur. Táto suma je kompenzácia za neúčasť člena a za tieto peniaze máme možnosť zaplatiť brigádnika, ktorý člena nahradí. Je na každom členovi ako sa rozhodne.