APRÍL 2017 - Medzinárodné skúšky IPO

03.02.2017 12:46

23.04.2017 sa uskutočnia skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO