členské klubové výhody

Klubové zľavy a výhody sa vzťahujú len na členov klubu, ktorý majú zaplatený členský poplatok na príslušný kalendárny rok. Po predložení členského preukazu majú právo uplatniť si výhody, prípadne zľavy, ktoré sú pravidelne aktualizované na stránkach kynologického klubu J. Stolárika Modra.

 

30% zľava na ubytovanie psa v hoteli pre psov

38% zľava na tréning Socializácia psa

www.creativedog.eu

 

 

 

100% zľava na daň za psa pre obyvateľov

s trvalým pobytom v obci Budmerice

(platí pri preukázaní členského preukazu)

 

 

Sadzby dane v Bratislave podľa mestských častí:

Devínska Nová Ves: Zníženie dane je možné v prípade, že pes absolvoval výcvik základnej poslušnosti a majiteľ predloží príslušné osvedčenie:

  • 3,5 eur za psa v rodinnom dome
  • 21 eur za psa v bytovom dome

 

Ružinov: Zníženie dane vo výške 50 %: na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, a táto správcovi dane predloží doklad o základnom výcviku psa vystavený akreditovanou osobou.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V prípade záujmu o spoluprácu s Kynologickým klubom J. Stolárika v rámci vernostého programu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0902135690 alebo kkmodra@gmail.com.