DARUJTE 2%

Darovaním 2% z vašich daní prispievate na rozvoj Kynologického klubu J. Stolárika Modra. Vďaka vášmu príspevku máme možnosť budovať kynologické cvičisko, ktoré pomáha ľudom zlepšiť spolužitie so svojím psom, venovať sa kynologickým športom a prezentovať sa na skúškach a súťažiach po celom Slovensku. Okrem iného prispejete k osvetovej a vzdelávacej činnosti pre mládež a širokú verejnosť.

 

Kynologický klub J. Stolárika Modra

právna forma: občianske združenie

sídlo: Lúčna 13, 900 01 Modra

IČO: 30851530

 

Tlačivo na stiahnutie:


Potvrdenie-2018-DP-2017-KKMODRA.pdf (79258)
Vyhlasenie 2017_ kkmodra.pdf (151329)

ĎAKUJEME